Pogoji uporabe


1. Pogoji

Z dostopom do te šole se strinjate, da vas bodo zavezovali ti pogoji uporabe, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za spoštovanje vseh veljavnih lokalnih zakonov. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta. Gradiva v tej šoli so zaščitena z veljavnim zakonom o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. Kakršnokoli kršenje ali nespoštovanje se bo ustrezno sankcioaniralo.


2. Uporaba licence

Dovoljeno je začasno prenesti en izvod katerega koli materiala, ki ga lahko naložite na spletno mesto šole, za osebni, nekomercialni prehodni ogled. To je podelitev licence, ne prenos lastninske pravice in po tej licenci ne smete:

  • spreminjati ali kopirati gradivo;
  • materiale uporabljati za kakršne koli komercialne namene ali za kakršno koli javni namen (komercialno ali nekomercialno);
  • iz gradiva odstraniti vse avtorske ali druge lastniške zapiske; ali
  • prenesti gradivo na drugo osebo ali "zrcaliti" gradivo na katerem koli drugem strežniku.
  • deliti gradivo s katerokoli drugo osebo

Ta licenca se samodejno prekine, če kršite katero koli od teh omejitev in jo lahko šola kadar koli prekine. Po prenehanju ogleda teh materialov ali po prenehanju te licence morate vrniti vse naložene materiale, ki jih imate, v elektronski ali tiskani obliki. V nasprotnem primeru bodo vaša dejanja kazensko preganjana.


3. Izjava o omejitvi odgovornosti

Gradivo na spletnem mestu šole je na voljo "tako kot je". Šola ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev in s tem zavrača vsa druga jamstva, vključno z neomejenimi, implicitnimi garancijami ali pogoji prodajnosti, primernostjo za določen namen ali kršitvijo intelektualne lastnine ali drugimi kršitvami pravic. Poleg tega šola ne jamči in ne daje nobenih pripomb glede točnosti, verjetnih rezultatov ali zanesljivosti uporabe gradiv na svoji spletni strani ali kako drugače povezane s takšnimi materiali ali na spletnih mestih, povezanih s to spletno stranjo.


4. Omejitve

Šola v nobenem primeru ne odgovarja za škodo (vključno, neomejeno, odškodnino zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi poslovne prekinitve), ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe gradiva na spletni strani šole, tudi če je bila šola o možnosti take škode ustno ali pisno obveščena. Ker nekatere pristojnosti ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.


5. Revizije in Errata

Gradivo, ki se pojavlja na spletnem mestu šole, lahko vključuje tehnične, tipografske ali fotografske napake. Šola ne jamči, da je katero koli gradivo na njegovi spletni strani natančno, popolno ali aktualno. Šola lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino gradiva na svoji spletni strani. Vendar se šola ne zavezuje k posodobitvi gradiva.


6. Povezave

Šola ni pregledala vseh spletnih mest, povezanih s svojim spletnim mestom, in ne odgovarja za vsebino katerega koli takega spletnega mesta. Vključitev katere koli povezave ne pomeni potrditve spletnega mesta s strani šole. Uporaba katerega koli takega povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.


7. Spreminjanje pogojev uporabe spletnega mesta

Šola lahko kadar koli brez predhodnega obvestila pregleda te pogoje uporabe za svoje spletno mesto. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas bo zavezala takrat veljavna različica teh pogojev uporabe.


8. Zakonsko pravo

Vsak zahtevek, ki se nanaša na spletno mesto šole, ureja zakon domače pristojnosti šole, ne glede na njegovo kolicijsko zakonodajo.